Time Machine voor Optios

DIGITALE LOOPBAANCHECK VOOR PRAKTISCH OPGELEIDEN

EVEN voorstellen: optios

Als een medewerker niet meer lekker op zijn of haar plek zit leidt dat regelmatig tot verzuim. Optios is een specialist in loopbaanbegeleiding en re-integratie. Zij richt zich op persoonlijke begeleiding van zowel werknemers als ook werkgevers.

Hoe zorg je dat er binnen de organisatie de juiste ‘fit’ is tussen de medewerker en zijn of haar taken? Hoe zitten medewerkers in hun vel? Staan zij open voor iets nieuws, iets anders? En hoe kunnen zij zich verder ontwikkelen, persoonlijk, maar ook binnen de organisatie? 

Ogenschijnlijk eenvoudige vragen, echter met de diversiteit binnen de doelgroep toch niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn verschillende functies, leeftijden, opleidingsniveaus etc.

Niet alleen vanuit menselijk oogpunt, maar zeker ook vanuit zakelijk perspectief wil je er alles aan doen om uitval te voorkomen en zorgen dat je medewerkers duurzaam inzetbaar blijven.

 

hoger opgeleid vs. praktisch opgeleid

Vanuit deze gedachte is Sabien Coenen -directeur Optios- precies 10 jaar geleden gestart met het bedrijf. Zij kwam tot de conclusie dat er voor hoger opgeleiden meer ontwikkeldiensten beschikbaar waren (en zijn), dan voor de praktisch opgeleiden. Denk aan talentanalyses, loopbaanbegeleiding en coaching. Voor de praktisch opgeleiden is er niet veel voor handen. En deze groep verdient volgens Sabien dezelfde aandacht voor wat betreft hun loopbaan. Uit een onderzoek uit 2020 naar deelname aan ontwikkeladviezen bleek dat slechts 6% van de deelnemers behoorde tot de groep praktisch opgeleiden!

IEDEREEN HEEFT RECHT OM EEN PASSENDE BAAN TE VINDEN, ONGEACHT HET OPLEIDINGSNIVEAU.

SABIEN COENEN, DIRECTEUR OPTIOS

preventief aan de slag met je loopbaanontwikkeling

Bovenstaand leidt tot een belangrijke eerste vraag:

Hoe bereik je die praktisch opgeleide medewerkers en hoe kun je hen bewegen om in actie te komen?

Sabien: “Wij kwamen vaak pas in beeld als een medewerker uitgevallen was op het werk. Wat heel jammer is, want er zijn veel kansen die een medewerker kan aangrijpen om dit te voorkomen. Dit komt niet alleen de werkgever ten goede, maar vooral ook de werknemer. Voor veel hoger opgeleide beroepen zien we steeds meer dat die preventiekansen worden benut doordat deze medewerkers hier actief stappen in ondernemen.

serious gaming?

Vorig jaar ontstond de vraag hoe Optios de werkgever kon helpen om juist de groep van praktisch opgeleiden te begeleiden naar duurzame inzetbaarheid.

Ervaring leert dat een laagdrempelige benadering, dus niet te moeilijk, positief en stimulerend vaak helpt. Met deze gedachte ging Optios op zoek naar een oplossing en stuitte Sabien op het serious gaming bedrijf Digital Rocks. Na de eerste kennismaking ontstond het idee om een ‘gamified enquête’ te bouwen op het platform van Digital Rocks. Hier lag al een framework klaar ten aanzien van hun product ‘ReachOut!’. 

Vanuit een sterke complementariteit tussen Optios als vakspecialist en Digital Rocks als serious game partij ontstond in een plezierige samenwerking de serious game ‘De Tijdmachine voor Optios’.

digitale loopbaancheck

 Sabien: “De Tijdmachine is een digitale loopbaancheck die antwoord geeft op de vraag ‘wat ga jij doen tot je pensioen?’. Een online game, die fun combineert met serieuze vragen. Laagdrempelig, 24/7 beschikbaar en zeer schaalbaar.”

In de Tijdmachine gaat de speler in Virtual Reality terug naar het tijdperk van de Dinosaurussen, vervolgens de 6e Eeuw, de Middeleeuwen, en zo nog een paar tijdperken.

Per tijdperk krijgt de speler enkele leuke quizvragen, afgewisseld met serieuze vragen, bijvoorbeeld:

• “Hoe zwaar vind jij je werk?”
• “Welke baan denk je dat jou goed past?”
• “Sta je open voor iets anders of wil je een training?”

de output: een ‘selfie’ en managementinformatie

De Tijdmachine eindigt terug in het heden en toont een analyse op de serieuze vragen in de vorm van een ‘selfie’. 

De ‘selfie’ houdt de speler (de werknemer dus) een spiegel voor en geeft enkele praktische adviezen, waarmee de werknemer aan de slag kan gaan en als het ware ‘geactiveerd’ wordt.

Daarnaast levert de game zeer interessante management informatie op voor de werkgever. Bijvoorbeeld: hoe kijkt een bepaald persona tegen het werk aan, hoe ervaart men de mentale en fysieke belasting, staat men open voor iets anders? Tot en met: hoe verhouden de uitkomsten van de diverse persona’s zich tot elkaar?

Dit alles met behoud van 100% privacy t.a.v. de speler. Het platform werkt namelijk op basis van persona’s en weet dus letterlijk niets van de individuele persoonsgegevens van de speler. Geen naam, geen e-mailadres, geen inloggegevens….niets. De speler kan dus volstrekt anoniem zijn of haar mening geven door het beantwoorden van de vragen. En de ‘selfie’ vanaf het scherm downloaden.

tijdmachine als innovatief en krachtig tool

Sabien: ”Met de Tijdmachine hebben wij een innovatief en tegelijk krachtig tool in handen om onze klanten te helpen hun medewerkers te activeren en bij te dragen aan preventie ten aanzien van arbeidsuitval.

De Tijdmachine zorgt ervoor dat de werkgever op een positieve manier in gesprek komt met de werknemer. Mogelijk geïnitieerd door de werknemer zelf(!)….met zijn of haar ‘selfie’ in de hand!

Met deze tool wordt gezorgd voor een  betere en snellere doorstroom en een grotere employability. Relatief lage kosten voor de werkgever, laagdrempelig voor de deelnemer en zeer flexibel (volledig aanpasbare vragensets). Tenslotte, de Tijdmachine is een online game, dus 24/7 beschikbaar en ultiem schaalbaar, dus snel in te zetten voor (heel) grote groepen.” 

ZO DRAAGT OPTIOS HAAR STEENTJE BIJ OM HEEL NEDERLAND DUURZAAM INZETBAAR TE KRIJGEN EN TE HOUDEN.

SABIEN COENEN, DIRECTEUR OPTIOS

EPILOOG: wil jij je eigen time machine?

Serious game The Time machine, online gamified survey in Virtual Reality

Digital Rocks heeft samen met haar klant Optios de online game ‘DE TIJDMACHINE VAN OPTIOS’ ontwikkeld. Een online gamified enquête die draait op het serious game platform van Digital Rocks. In de game worden op speelse wijze 24 quiz- en 24 serieuze vragen gesteld aan de doelgroep. Via een gekalibreerd scoringsmechanisme wordt een ‘selfie’ gegenereerd. De ‘selfie’ is een advies op maat voor de betreffende speler. Het Digital Rocks platform is 24/7 beschikbaar, zeer schaalbaar en voor 100% GDPR privacy proof.

Wil jij ook zo’n Tijdmachine? Anders gezegd: heb jij ook 24 serieuze vragen die je zou willen stellen aan een doelgroep? Bijvoorbeeld over gedrag, cultuur, medewerkerstevredenheid, je klanten, data-volwassenheid ……

Digital Rocks neemt graag de door jullie aangeleverde 24 vragen door en binnen 48 uur bouwen wij jullie eigen Time Machine!! Met jullie vragen, een toegespitste ‘selfie’ en management informatie.

Een innovatieve, frisse en inspirerende manier om informatie te verzamelen. Weer eens wat anders dan de zoveelste saaie enquête ; – )

Laten we eens van gedachten wisselen. Bel onze product owner Jeroen de Groot op 06 55 81 5252. 

Zie onze product pagina Time Machine voor meer informatie of bekijk hier de trailer!

We are Digital Rocks. We build serious games.

seriously welcome @ www.digitalrocks.eu

 

More
Close
NL