consultancy

consultancy page under construction

The product: first time right

First Time Right

UNDER CONSTRUCTION

first time right

1. PRE-STRATEGIE: VÓÓRDAT JE DE STRATEGIE GAAT (HER)FORMULEREN

Je staat op het punt een strategie te formuleren. Wat is er leuker dan met elkaar een serious game te spelen? De Battle of Disruption of de Perfect Storm. Met elkaar het onderwerp verkennen. Beelden uitwisselen. Dezelfde sense of urgency.

2. POST-STRATEGIE: NÁDAT JE DE STRATEGIE HEBT VASTGESTELD

Je hebt een strategie geformuleerd. Nu moet die strategie uit je ‘corner office’. Je wilt iedereen meenemen. Engagement = key. Doe je er een powerpoint uit, of een brede videocall? Of doe je het op een leuke en frisse manier met een serious game?

3. INTRODUCTIE: JE GAAT STARTEN MET EEN PROJECT OF PROGRAMMA

Je wilt een nieuw onderwerp introduceren, bijvoorbeeld als voorportaal van een leergang ‘Datagedreven Werken’. Of je start een data-project. Gaaf om dit af te trappen met het moordspel The Bridge, waarin je medewerkers met data aan de slag moeten om een moord op te lossen.

4. ACTIVEREN: je wilt infornatie verzamelen en je doelgroep activeren

Je wilt informatie verzamelen. Van je klanten, je medewerkers. Onderwerpen rondom gedrag, cultuur, (data)volwassenheid.....of je wilt mensen weer energie geven, activeren! Neem ze mee in onze Virtual Reality game TIME MACHINE.

WANNA PLAY?

NL