Wat is ‘Serious Gaming’?

Serious Gaming gaat over het behandelen van een complex onderwerp op een luchtige manier. De sleutel tot succes is het vinden van de juiste balans tussen kennis, didactiek en ‘fun’.

My work is a game, a very serious game. 

M.C. Escher

Serious Gaming betreft het spelen van een spel, een game, met een groep mensen om gaandeweg een bepaald onderwerp te introduceren. Het primaire doel is om een lastig onderwerp op een didactische wijze over te brengen. Het toegevoegde fun-element is bijzaak, echter dient wel als de smeerolie, of anders gezegd de melk bij de Brinta. Zo heeft Digital Rocks bijvoorbeeld de Serious Game “Escape To The Future” ontwikkeld voor een gemeente. Deze game is een escape-room waarin de deelnemers binnen een uur moeten zien te ontsnappen….naar de toekomst. Het thema waar de betreffende gemeente mee worstelde was ‘Future Work Skills’. Welke combinaties van kennis en vaardigheden zien wij de komende 10 jaar op ons afkomen? Wat betekent dit voor de skills van onze mensen? En hoe kunnen we hier nu al op anticiperen? In deze serious game wordt dit vraagstuk in een luchtige spelvorm geïntroduceerd aan te deelnemers. Het doel is om voldoende awareness te creëren ten aanzien van het onderwerp; “Oh, die Future Work Skills die gaan ook over mij! Goh, laat ik daar eens over gaan nadenken”, zou een typische reactie van een deelnemer kunnen zijn na afloop.

 

De juiste balans

Digital Rocks streeft ernaar om in de serious games die zij ontwikkelt een perfecte balans aan te brengen tussen kennis, didactiek en fun. De leerdoelen lopen als rode draad door de storyline van de serious game heen. Het is belangrijk dat deze  leerdoelen goed geïntegreerd worden in de verschillende game-elementen van de game, zodat een coherente leeromgeving ontstaat waarin kennis en vaardigheden kunnen worden geïntroduceerd.

In deze serious games wordt door toevoeging van -fun- game elementen op een uitdagende manier iets overgebracht of geoefend. De werkelijke situatie wordt zo realistisch mogelijk nagebootst. Dit kan zijn in de vorm van een videogame, rollenspel of simulatie. De deelnemer kan risico’s nemen en fouten maken in een veilige leeromgeving doordat het effect van zijn handelen fictief is. De games zijn praktijkgericht en door toevoeging van game elementen wordt er op een uitdagende manier iets geleerd of overgebracht.

‘Serious game’ versus ‘gamification’

Serious games en gamification worden soms met elkaar verward. Het belangrijkste verschil is dat een serious game een volledig spel is van een nagebootste werkelijkheid. Voorbeeld: met groepjes van 6 uit een Escaperoom ontsnappen. Bij gamification worden spelelementen toegevoegd aan een bestaande werkelijkheid. Bijvoorbeeld: ieder ochtend wanneer de medewerker inlogt in het systeem verschijnen er poppetjes of vragen die men moet wegspelen.

Kom eens kijken bij de serious games van Digital Rocks.

Of bekijk hier de TRAILER van één van onze succesnummers The Bridge.

We are Digital Rocks. We build serious games.

seriously welcome @ www.digitalrocks.eu

More
Close
NL