Wat is ‘Gamification’?

Gamification omvat alle online én offline activiteiten waaraan game-elementen zijn toegevoegd om gedragsverandering te stimuleren. 

 

 

Anders gezegd: gamification betreft alle toepassingen van game-denken en game-technieken in een non-game context. In de dagelijkse praktijk kom je al jaren diverse voorbeelden van gamification tegen. Bijvoorbeeld:

  • Matrixborden in het verkeer die een tevreden smiley tonen wanneer weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden.
  • Loyaliteitsprogramma’s in winkelketens, waarin door middel van aankopen, het plaatsen van reviews of ‘tell-a-friend’-acties gespaard wordt voor korting of gratis artikelen.
  • Hardloop-apps, die niet alleen de voortgang bijhouden door het tonen van statistieken, maar ook uitdagingen geven om de hardloopprestaties te blijven verbeteren.

Beloning

Een hoge funfactor vormt de basis van een Gamified experience en oefent grote aantrekkingskracht uit. Bij Gamification is het belangrijk dat er een beloning in het verschiet ligt wanneer het gewenste gedrag getoond wordt. Doordat je voor je prestaties beloond wordt, verhoogt de kans dat je dit gedrag blijft voortzetten.

De intrinsieke motivatie is een belangrijke drijfveer. Wie gedragsverandering op de werkvloer wil realiseren, begint door in te spelen op de intrinsieke motivatie van de medewerkers. Waardering vanuit de werkomgeving is een van de meest krachtige bronnen van het ervaren van werkplezier. Het verhogen van erkenning en status vormt bij Gamification daarom een cruciaal uitgangspunt.

Bij een Game wordt dit bereikt door de onmisbare rol van de individuele deelnemers te bevestigen en te belonen – zowel in de Game als in real-life. Het geven van positieve en constructieve feedback, het belonen van prestaties en de uitwisseling van de scores op de KPI’s met collega’s en stakeholders, versterken dit effect.

Bij Gamification draait het uiteindelijk om het belonen van gedrag in de reële wereld.

 

 

Slechts een spelletje?

Gamification slechts een spelletje? Je past weliswaar spelprincipes toe, maar in een zakelijke omgeving en met een concreet doel. Het is niet louter een simpel trucje met punten en badges, maar een middel voor complexe gedragsverandering, dat uitgaat van diepere menselijke psychologie.

Interactieve Game-elementen zorgen ervoor dat men constant wordt uitgedaagd. Het voltooien van een bepaalde uitdaging en het zien van resultaat, geven een goed gevoel, wat werkt als stimulans om zich te ontwikkelen en progressie te realiseren.

Wanneer de resultaten in de Game een keer wat minder zijn, raakt men intrinsiek gemotiveerd om actie te ondernemen.

Op deze manier wordt een hoog leerrendement bereik.

‘Serious game’ versus ‘gamification’

Serious games en gamification worden soms met elkaar verward. Het belangrijkste verschil is dat een serious game een volledig spel is van een nagebootste werkelijkheid. Voorbeeld: met groepjes van 6 uit een Escaperoom ontsnappen. Bij gamification worden spelelementen toegevoegd aan een bestaande werkelijkheid. Bijvoorbeeld: ieder ochtend wanneer de medewerker inlogt in het systeem verschijnen er poppetjes of vragen die men moet wegspelen.

 

 

EPILOOG: de serious games van digital rocks

Digital Rocks is gespecialiseerd in Serious Games. Bij de ontwikkeling wordt een perfecte balans aangebracht tussen kennis, didactiek en fun. De leerdoelen lopen als rode draad door de storyline van de serious game heen. Het is belangrijk dat deze  leerdoelen goed geïntegreerd worden in de verschillende game-elementen van de game, zodat een coherente leeromgeving ontstaat waarin kennis en vaardigheden kunnen worden geïntroduceerd.

In deze serious games wordt door toevoeging van -fun- game elementen op een uitdagende manier iets overgebracht of geoefend. De werkelijke situatie wordt zo realistisch mogelijk nagebootst. Dit kan zijn in de vorm van een videogame, rollenspel of simulatie. De deelnemer kan risico’s nemen en fouten maken in een veilige leeromgeving doordat het effect van zijn handelen fictief is. De games zijn praktijkgericht en door toevoeging van game elementen wordt er op een uitdagende manier iets geleerd of overgebracht.

Neem eens een kijkje bij onze Serious Games.

Of bekijk hier de TRAILER van één van onze nieuwste succesnummers … The Bridge! Een Serious Game rondom het thema Samenwerken en Datagedreven Werken.

We are Digital Rocks. We build Serious Games.

Seriously welcome @ www.digitalrocks.eu

More
Close
NL