De datagedreven gemeente: hoe werk jij ‘data driven’?

Niet langer sturen op onderbuikgevoelens, maar datagedreven te werk gaan. Wat betekent dat voor gemeenten? En hoe kunnen gemeenten anders te werk gaan?

Van oudsher krijgen gemeenten inzichten door kennis en ervaring. Tegenwoordig is er een nieuwe bron bijgekomen, namelijk data. Inzichten vanuit data zijn vaak beter onderbouwd en hierdoor ontstaan weer nieuwe inzichten. Zo kunnen ambtenaren met meer vertrouwen beslissingen nemen.

Wat is een datagedreven gemeente?

Als een gemeente datagedreven gaat werken, dan wordt er gewerkt op basis van feiten uit de samenleving. Deze feiten worden verzameld in de vorm van data. Vervolgens wordt de data geanalyseerd en ontstaan er bruikbare inzichten. Op basis van deze inzichten kan een zo geïnformeerd mogelijk besluit genomen worden. Dit besluit geeft een hogere waarde voor de samenleving.

Dankzij inzichten kunnen budgetten binnen de afdelingen ieder jaar optimaal verdeeld of afgestemd worden op de verwachte groei of krimp. Ook kunnen beleidsdoelen optimaal afgestemd worden op landelijke of provinciale doelstellingen. Daarbij is het belangrijk om samen te werken met andere overheidsinstellingen om datatransitie inzichtelijk te maken.

De gemeente Rotterdam is een voorloper op het gebied van datagedreven werken. Zo bouwt programmamanager Jos Maessen aan een eigen datafabriek. “Om echt een datagedreven organisatie te worden vind ik dat we eenheden opnieuw moeten ontwerpen,” vertelt Jos Maessen aan Morgens.nl. “Het is natuurlijk best een uitdaging om dit te doen voor afdelingen die al staan, maar voor nieuwe onderdelen kan het een kans zijn. We gaan nieuwe teams een beetje buiten de ‘gevestigde’ organisatie positioneren, waardoor zij datagedreven werken tot in de haarvaten kunnen doorvoeren.”

VNG Realisatie heeft een ontwikkelmodel voor datagedreven gemeenten ontwikkeld. “Datagedreven vraagt nogal wat van gemeenten, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. Om scherp en rationeel te bepalen waar je staat, waar je naartoe wilt en wat daarvoor nodig is, is er het Ontwikkelmodel Datagedreven Gemeente”, zo staat in de inleiding van het strategische document. In het document wordt er naar vier hoofddimensies gekeken, namelijk de publieke waarde, data-analyse, mens & organisatie en leren & veranderen. Er is een handige vragenlijst bijgesloten.

 

Datagedreven werken betekent ook bewust zijn van de gevaren. Zou jij persoonlijke data van burgers opslaan op een USB-stick? Met wie deel jij gevoelige gegevens en weet je wat hij of zij ermee doet? En wat als er een datalek is: wat moet je dan doen?

Eerste stap: ambtenaren binnen een gemeente enthousiasmeren om datagedreven te werken

Klaar voor de digitale transformatie? Dan zijn er enkele stappen te nemen. Eerst is het belangrijk om ambtenaren te enthousiasmeren voor datagedreven werken. Waarom is datagedreven werken noodzakelijk? En wat voor voordelen biedt het voor ambtenaren?

“Je vat datagedreven werken niet zomaar samen in een PowerPoint-presentatie”, vindt Maessen in het eerder geciteerde artikel. Wij zijn het met hem eens. De zoveelste teamcall, “lees dit boek maar eens” of een saaie Powerpoint zijn niet de meest prikkelende bronnen. In opdracht van de eerder genoemde Jos Maessen ontwikkelde Digital Rocks daarom samen met de spelarchitecten van Pilipili Games een uniek spel – een Serious Game – waarin zeven thema’s en leerdoelen van datagedreven werken aan bod komen. In het online moordspel ‘The Bridge‘ moeten collega’s samen een moord oplossen op de Erasmusbrug. Sommige leerdoelen komen expliciet aan bod, terwijl andere thema’s verscholen zijn in de game.

Het moordspel is een leuke amuse voor gemeenten die willen starten met datagedreven werken of voor nieuwe collega’s die deel gaan uitmaken van een datagedreven gemeente. Het online spel duurt ongeveer een uur.

Na ‘The Bridge’… Doorpakken!

Heb je het moordspel ‘The Bridge‘ gespeeld? Dan is het tijd om vervolgstappen te nemen. Breng de wensen en belangen in kaart van interne en externe stakeholders, verzamel beschikbare data en analyseer de gegevens, bepaal de juiste strategie en koppel strategische KPI’s.

Starten met ‘The Bridge‘? Vraag een demo aan of stuur ons een berichtje. Dit kan via onze chatbot (rechtsonder) of neem contact met ons op per mail of telefoon.

Of bekijk hier de TRAILER van The Bridge!

More
Close
NL