Data Gedreven Werken

“We moeten aan de slag met Data Gedreven Werken”. Een relatief nieuw onderwerp op menige agenda van managementteams. Zowel in de profit als de non profit sector dringt het fenomeen ‘data’ zich steeds nadrukkelijker op.

THE GOAL IS TO TURN DATA INTO INFORMATION, AND INFORMATION INTO INSIGHT

Carly Fiorina EX CEO HP

Data is de zuurstof voor een gezond bedrijf. Sinds het ontstaan van het bedrijfsleven speelt data, gegevens, uiteraard een grote rol. Daar waar we van oudsher onze inzichten verkrijgen door kennis en ervaring, komt er sinds de opkomst van de informatie technologie een nieuwe bron bij: data. Meer inzichten komen vanuit data. Hierdoor zijn de inzichten beter onderbouwd en ontstaan nieuwe inzichten. Dit leidt uiteindelijk tot meer vertrouwen in te nemen beslissingen.  

Wat is Data Gedreven Werken?

De overheid formuleert het als volgt.

Data Gedreven Werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie, samen met domeinkennis op de juist manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze inzichten een zo geïnformeerd mogelijk besluit te nemen wat een hogere waarde geeft voor de samenleving.

Onze klant, een grote gemeente, startte 2 jaar geleden een omvangrijk programma rondom ‘Data Gedreven Werken’. Hoofdmoot: rationalisering en verdere professionalisering van het data landschap en alle daarbij behorende technische ondersteuning. Als belangrijk onderdeel werd al direct onderkend om ‘de mensen’ mee te nemen. Data Gedreven Werken kan niet alleen maar gaan over hardware, software en databestanden. Zodoende ontstond de opzet van een leerprogramma rondom ‘Data’ voor alle managers en medewerkers, voor elk wat wils. Als opwarmer, introductie, of als ‘amuse’ werd Digital Rocks gevraagd een ontwerp te maken van een awareness game rondom Data Gedreven Werken.

 

Onderzoek

Digital Rocks begon met een inventarisatie naar nut, noodzaak en requirements voor een serious game. Een kort en krachtig onderzoek bestaande uit een twintigtal interviews op alle lagen van de organisatie leverde mooie input. Enkele vragen uit het onderzoek waren: wat houdt voor jou Data Gedreven Werken in; hoe komt dat tot uiting in je huidige werk; en wat zie jij de komende jaren veranderen op het gebied van data.

Uitkomst was een verzameling van ruim 70 uitspraken, ‘unplugged’ … rechtstreeks uit de interviews. Om er enkele te noemen:

  • “Data, informatie….da’s toch allemaal hetzelfde?!”
  • “Onze data delen? Ik kijk wel uit. Gaan anderen ermee aan de haal!”
  • “Ik doe al jaren aan Data Gedreven Werken. Kampioen in word, excel en powerpoint!”
  • “We moeten altijd eerst een halve dag data repareren en aanvullen voordat we er iets mee kunnen!”
  • “Sensoren op trams plaatsen? Wat een onzin, ze zitten toch al op gebouwen!”
  • “Als ik data deel gaan anderen zeiken over de kwaliteit.”
  • “De data klopt voor geen meter, maar dat is niet ons pakkie aan.”
  • “Data gaat altijd over gedoe. Privacy, security, fake news”!

 

Leerdoelen

Door het bundelen van deze 70 uitspraken kwamen we uit op een aantal duidelijk omlijnde leerdoelen. Om te voorkomen dat we een wat té eenzijdig beeld ophaalden van één organisatie, toetsten we deze leerdoelen bij een vijftal consultancy bureaus op het gebied van data-dienstverlening.

Dit leidde al met al tot de formulering van 7 thema’s / leerdoelen. Denk bijvoorbeeld aan “de kracht van data delen” en “de inzet van Artificial Intelligence en andere nieuwe technologieën”. 

Een moordspel!

Met dit voortraject op zak begon het creatieve proces. Na (letterlijk) een stomend bezoek aan een sauna lag het idee op tafel: een moordspel! Hoewel niet heel veel ervaring met moorden……als er nou ergens data een rol speelt is dat wel bij het oplossen van een moord! Moordspel ‘The Bridge’ was geboren. Moord op de Erasmusbrug. De geselecteerde 7 thema’s / leerdoelen leerdoelen konden wij er ruimschoots in kwijt. Soms impliciet verscholen in de game, soms expliciet benoemd door de chat bot of de hoofdcommissaris van politie.

 

 

Begin 2020 was de serious game The Bridge klaar om te spelen…..in een ruimte met 4 spelers en een PC. Opgezet in Virtual Reality met een digitaal murderboard. Met elkaar binnen een uur de moord oplossen. Met de VR bril op naar het plaats delict. Getuigen verhoren, bewijsstukken verzamelen, camerabeelden bekijken, enzovoort.

Maart 2020. Corona! Voorlopig even geen mensen in een zaaltje. Van de nood een deugd gemaakt en de game volledig omgebouwd naar een online moordspel in VR. Iedereen op zijn eigen zolderkamer en in teams van 4 tegelijk op het murderboard aan de slag!

Live gang in de zomer en inmiddels vele tientallen teams als volwaardige detectives geslaagd in het oplossen van de moord. En…..enkele mooie eye openers op het gebied van Data Gedreven Werken opgepikt!

Bekijk hier de TRAILER van The Bridge!

Epiloog: serious game The bridge, moordspel in Virtual Reality.

Digital Rocks heeft samen met de spelarchitecten van Pilipili Games het online moordspel THE BRIDGE ontwikkeld waarin deelnemers een moord moeten oplossen. Thema: Data Gedreven Werken. Iedereen vanuit zijn of haar zolderkamer of keukentafel, gekoppeld in een teams of zoom vergadering, gezamenlijk aan de slag. Check out onze website voor meer informatie.

We are Digital Rocks. We build serious games.

seriously welcome @ www.digitalrocks.eu

More
Close
NL